مهار احساسات

در بازار سرمایه، احساسات انسانی نقش مهمی را در سرمایه گذاری و معاملات ایفا می کنند. به طور کلی از دست دادن پول، مساله ای نگران کننده می باشد. مهار این تفکر که نقدینگی صعب الوصول به باد فنا می رود، برای معامله گر تازه کار دشوار می باشد. اما اگر این از دست دادن پول بخشی از تجارت و شغل شما باشد به چه صورت خواهد بود. برنامه شما پس از زیان های مالی که ممکن است به کرات در تجارت رخ دهد چه می باشد؟ به جای آنکه عصبانی شوید به مرحله بعدی تجارت حرکت می کنید. بهترین روش مهار ترس، نگرانی و طمع در بازار سرمایه در نظر گرفتن احتمال بروز زیان و پذیرش آن است.

هیچ چیز بدتر از در اختیار داشتن یک تجارت که در مسیر اشتباه حرکت می کند نمی باشد. طرح و برنامه شما برای رسیدن هدف مالی خاصی می باشد و به دلیل مسیر اشتباه و  مواجهه با بحران، تیر خلاص به تجارت شما اصابت می کند. به هر دلیلی که باشد، تجارت شما در جهت خلاف خواسته هایتان حرکت می کند اما شما به جای توقف و اتخاذ همان سود حاصله، تصمیم به ادامه مسیر می گیرید و زیان دهی به صورت تصاعدی بالا می رود. اکنون تجارتتان برخلاف شما در حرکت می باشد و هر روزه سود اوراق بهادارتان نرخ منفی را به کسب و کارتان می دهد.

یک مسیر جایگزین، آمادگی در برابر زیان های احتمالی می باشد. تمامی راهبردهای تجاری باید این فرض را بپذیرند که نیازمند آمادگی مقابل خسارات را داشته باشید. یک راهبرد برنده بدان معنی نمی باشد که برد شما بیشتر ازباخت هایتان می باشد، بلکه این معنی را می دهد که سودتان بیشتر از ضررتان می باشد. بنابراین اگر عایدی شما از یک معامله 500 دلار باشد و در 9 معامله به ازای هرکدام 50 دلار (مجموعاً 450 دلار) از دست بدهید هنوز سود شما 50 دلار می باشد. اگر به این درک برسید که زیان بخشی از راهبردتان می باشد، بر مدیریت خطرپذیری و میزانی که به نسبت دست آوردهایتان از دست می دهید، تمرکز خواهید کرد.

از آنجا که درک این مفهوم که شما در حال آمادگی در برابر زیان ها می باشید دشوار است، این مفهوم ممکن است ترسی را برای معاملهگران تازه کار ایجاد کند. در واقع، به محض اینکه نقطه ورود مناسبی را برای یک ترید پیدا کردید، پپیش از معامله باید تعیین کنید که به چه میزان مایل به خطرپذیری هستید.

نادیده گرفتن مدیریت ریسک معقول نهایتاً به ترس و نگرانی منجر خواهد شد. به کارگیری راهکار مناسب خرید یا فروش سهام  به شما کمک می کند تا  در هنگام عدم رضایت بخش بودن معامله، هنگامی که معاملاتتان برخلاف پیش بینی شما حرکت میکند  از نگرانی به دور باشید. بازار به مدت طولانی در یک مسیر مستقیم حرکت نمی کند و اگر شما مدیریت ریسک  احتمالی را نادیده بگیرید، آسیب خواهید دید.

کلید پرهیز از ترس، نگرانی و طمع تنظیم برنامه ای می باشد که سطوح زیان را همچون سطوح سود دهی در نظر               می گیرد که شما را به راهبردی مجهز می سازد که احساسات را برطرف می سازد.

بدون دیدگاه

نظری ارسال کنید